İş Politikası
ana resim mask

İŞ POLİTİKASI

• SCA tüm faaliyetlerini, yürürlükteki mevzuat uygulamalarının tümüne ve en yüksek kalite ve standart normlarına sadık kalarak devam ettirir. SCA, kendi sürdürülebilirlik gelişimi ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Ayrıca, tüm ekonomik, çevresel ve sosyal konuları dikkate almaktadır.

• SCA kendisi ile ilgili olan tüm çevresel ve sosyal konularda şeffaflık ve açık iletişim ilkesi ile hareket eder. Küresel anlamda şirketinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hissedarları ile her zaman açık diyalog ilkesini teşvik etmektedir. SCA aynı şekilde kendi tedarikçileri ve taşeron firmalarından da aynı şeffaflık ve açık diyalog ilkesine bağlı kalmalarını talep etmektedir.

• SCA, ürünlerinin çevre üzerinde olan etkilerini bu ürünlerin yaşam sürelerinin çeşitli evreleri boyunca ölçer ve bu sürece tedarikçi ve taşeron firmalarını da dahil eder.

• SCA, tüm organizasyonunda Çevre Yönetimi Sistemleri’nin kullanılması konusunda teşvik eder. SCA kendisinin küresel çevreye olan etkisini en aza indirmek için hedef ve amaçlarını devamlı olarak gözden geçirir ve kontrol eder.

• SCA çalışanları için güvenli ve ayrımcılıktan uzak bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket çatısı altındaki tüm birimler, ulusal kanunlar ve/veya toplu iş sözleşmelerinin gerekliliklerine kesinlikle uymak zorundadır. SCA çalışma ortamlarının sağlık ve güvenliğinin devamlı olarak iyileştirilmesi hususlarında aktif olarak çalışmaktadır.