Hakkımızda
ana resim mask

ÖDÜLLER VE DEĞERLENDİRMELER

SCA, hem insanlar hem de çevre için katma değer yaratan bir şirkettir. Yarattığımız bu katma değer müşteri ve tüketicilerimize, çalışanlarımız ve hissedarlarımıza ve aynı zamanda çevre ve toplumlara yarar fayda sağlamaktadır.

Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme yönündeki çabaları, çevreyi ve insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir.

Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanması halinde sürdürülebilir gelişme gerçekleşebilmektedir. Yenilenemeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve doğaya karşı sorumlu davranılması çevresel sürdürülebilirliğin gereksinmelerini oluşturmaktadır. Doğal enerjinin verimli kullanımı sonucunda ülke ekonomisine katkı sağlanır. Ekonomideki kalkınma sürdürülebilir ekonomi kavramını gerçekçi kılmaktadır. Çevreye duyarlı bir yaklaşımla yaşamanın sonucunda sağlıklı toplumlar oluşur. Sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde yaşaması da sosyal sürdürülebilirlik olarak adlandırılmaktadır.

sgci
MSCI Dünya ESG Endeksi

SCA, faaliyet gösterilen sektöre göre en yüksek Çevre (E), Sosyal (S) ve Yönetim (G) değerlerine sahip şirketlerin listelendiği dünya çapında bir hisse senedi endeksi olan MSCI Dünya ESG Endeksi’ne dahil edilmiştir.

sgci
WWF Çevresel Kağıt Şirket Endeksi

SCA, WWF’nin 2011 Çevresel Kağıt Şirket Endeksi’nde hem kağıt mendil ürünleri hem de ambalaj kategorilerinde en yüksek notu almıştır.

sgci
Dow Jones Avrupa Sürdürülebilirlik Endeksi

SCA, dünyanın en prestijli sürdürülebilirlik endeksi olan Dow Jones Avrupa Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil edilmiştir.

sgci
Karbon Saydamlık Projesi (CDP)

SCA, 2010 ve 2011 Karbon Saydamlık Projesi Liderlik Endeksi’ne girmeye hak kazanmıştır. CDP (Karbon Saydamlık Projesi) dünyanın en büyük kurumsal iklim değişikliği verilerine sahip olan ve kar amacı gütmeyen bağımsız bir organizasyondur. Dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin 500 kurum sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini ölçümlemekte ve CDP ile paylaşmaktadır.

sgci
Ethisphere Enstitüsü

SCA beş yıl üst üste olmak üzere, Amerika, New York Ethisphere Enstitüsü tarafından dünyanın en etik şirketlerinden bir tanesi olarak gösterildi. Ethisphere, sorumluluk alanlarında sektörde fark yaratmış 145 şirketi belirlemek üzere her yıl binlerce firmayı analiz etmektedir.

sgci
FTSE4Good Endeksi

Dünyanın önde gelen hisse senedi endeksi oluşturma ve yönetme uzmanlarından biri olan FTSE, küresel çapta kabul gören endeksleri yönetmekte ve geliştirmektedir. SCA, FTSE4Good küresel sürdürülebilirlik endeksi listesinde 2001 yılından bu yana yer almaktadır.

sgci
Küresel İlkeler Sözleşmesi

SCA, 2008 yılı itibari ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde imza yetkisine sahip olmuştur. SCA, 2008 ve 2009 yılı İlerleme (CoP) raporlarında, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni en iyi uygulayan temsilci olarak seçilmiştir.

sgci
İskandinav Sürdürülebilirlik Yıldızları

ALTI YILDIZ, ALTI ve Ehix SRI Danışmanları tarafından 2009 yılında başlatılan İskandinav sürdürülebilirlik endeksidir. SCA, İsveç merkezli en iyi 25 firma arasında yer almaktadır.

sgci
ECPI

SCA, ECPI endeksi kurucu üyelerindendir.

sgci
Vigeo

SCA, Vigeo’nun sürdürülebilirlik fonlarından Ethibel Sürdürülebilirlik Mükemmellik Avrupa ve Ethibel Sürdürülebilirlik Mükemmellik Küresel fonlarında yer almaktadır.

sgci
Nasdaq OMX

SCA OMX GES İskandinav Sürdürülebilirlik ve OMX GES İsveç Sürdürülebilirlik Endeksleri’nde yer almaktadır. Bu endeksler Nasdaq OMX ve GES Yatırım Servisleri tarafından yayımlanan yatırımlardan sorumludur.

sgci
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi

SCA Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi (WBCSD) üyesidir.

sgci
Kempen/SNS SRI Universe

SCA, Kempen SNS SRI Universe içinde yer almış ve Orange SeNSe Fonlarında yer alması için onay almıştır.