Sürdürülebilirlik
ana resim mask

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SCA, şirket hissedarları için katma değer yaratmayı, çalışanlarının yaşam standartlarını ve kalitelerini arttırmayı; aynı zamanda müşteri, tedarikçi ve işbirliği içinde olduğu ülkelerin ekonomik, çevresel ve sosyo-ekonomik düzeylerine katkı sağlamayı varlık nedeni olarak görmektedir.

SCA kullandığı hammaddelerin geri dönüşüm ve tekrarlanabilirliği konusunda son derece duyarlı davranmaktadır. Bunu yaparken her daim işlevsel, ekonomik, güvenli ve çevre dostu ürünler geliştirerek müşteri ve tüketicilerinin gereksinimlerine yanıt vermeyi amaçlamaktadır.

CEO
        SCA, insanlar ve çevre için değer yaratan bir şirkettir bu değer bizim müşteri ve tüketicilerimize, çalışanlarımız ve hissedarlarımıza ve aynı zamanda çevre ve toplumlara yarar sağlayan bir değerdir. Şirketimizin başarısındaki, sürdürülebilirlik mükemmeliyetçiliğinin önemini vurgulayabilmek için bir takım yeni sürdürülebilirlik emelleri ve hedefleri ile çıtayı yükseltiyoruz. Bir yandan emellerimiz bizim uzun vadeli vizyonumuzu açıklarken diğer taraftan hedeflerimiz özellikli ve ölçülür olduğundan arzularımıza ulaşma konusunda kilometre taşlarını temsil etmektedir. Tüm bunları sizinle paylaşmaktan ve her gün insan ve çevre üzerinde yarattığımız fark ile örnek teşkil ediyor olmaktan dolayı gurur duyuyorum. İşte biz buna SCA Sürdürülebilirlik Etkisi diyoruz.